กระทรวงมหาดไทย ประชุมเตรียมการ Kick off ขับเคลื่อน 76 อำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง เน้นย้ำ บูรณาการดึงศักยภาพทุกภาคีเครือข่ายเพื่อ Change for Good สร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง วันที่ 23 พ.ค. 65 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย