วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การตลาด ชั้น 3 องค์การตลาดจัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการใช้พื้นที่ตลาดสาขาตลิ่งชัน โดยนายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และคณะผู้บริหารองค์การตลาดเข้าร่วมประชุม