องค์การตลาดจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 องค์การตลาดกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร กิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช บริเวณโดยรอบเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ