อต. ร่วมมือ กฟผ. หารือแนวทางการดำเนินงานปลูกผักเหนือเขื่อน วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การตลาดชั้น 3 กระทรวงมหาดไทย องค์การตลาดร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือ CIPAT ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการปลูกผักเหนือเขื่อน ในพื้นที่ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า