ฝ่ายตลาดและจัดส่งสินค้าลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพอาหารดิบ วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายตลาดและจัดส่งสินค้าลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจมาตรฐานสินค้า สุ่มตรวจการจัดส่งอาหารดิบ ในเรื่องของคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานในการจัดส่งสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทวีธรรม ผู้ประกอบการ ขององค์การตลาด ก่อนที่จะนำส่งสินค้าให้กับทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับสินค้า ได้รับสินค้าไว้ทุกรายการ ตรงตามใบสั่งซื้อและคุณลักษณะที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง