เมื่อวิถีเกษตร และศาสตร์พระราชา เดินเคียงคู่กันและเปลี่ยนสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้.. 🔹เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2565 นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด นายศุภาโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด พร้อมคณะ , โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางการตลาด นำสินค้าเกษตรจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคก หนอง นาโมเดล ไปยังช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade) รวมถึงกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร