องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการมหกรรมสินค้า อาหารปลอดภัย Green Market By AORTOR ในวันที่ 11 - 20 มิ.ย 65 ณ บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย. อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากช่วยเหลือผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มีโอกาสจำหน่วยสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรงและราคาถูก โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายตลาดและจัดส่งสินค้า ดำเนินการจัดบูธ Go Green 6G เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายโครงการ Go green 6G