วันนี้ (28 ธันวาคม 2565) เวลา 08:00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมีนายภัทรยุทธ กรรณสูต ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน เป็นผู้แทนองค์การตลาด เข้าร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 28 ธ.ค. ของทุกปี เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน"