องค์การตลาด (อต.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการ Enablers วันนี้ (10 ม.ค. 66) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สำนักงานใหญ่ เวลา 09:00 น. โดยมีวิทยากร นางปานจิตร จินดากุล ร่วมด้วยนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด รักษาการผู้อำนวยการองค์การตลาด และพนักงานองค์การตลาด เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการ Enablers โดยจะมีหัวข้อในการประเมินหลักๆ 8 เรื่อง