วันนี้ (13 เม.ย. 66) ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ โดยนางพิมนภา ใบยา และเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน และรองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบเกียรติบัตรและป้ายรับรองมาตราฐานสถานประกอบการด้านอาหาร ตลาดนัดน่าซื้อ ตลาดริมบาทวิถี จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ได้รับมอบเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน ทั้งนี้ นางนรมล ใจกลาง ผู้จัดการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน