นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าไปประชุมที่ตลาดสาขาลำพูน เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2566 องค์การตลาด (อต.) สาขาลำพูน ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด และนายศุภโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด ได้เข้ามาประชุมพนักงานและช่วยเหลือแนะนำตลาดสาขาลำพูน ในการเพิ่มรายได้ การบริหารจัดการพื้นที่ การจัดทำ Layout ตลาดนัด ตลาดโต้รุ้ง และวางแผนผังตลาดชั้นล่าง ประชุมผู้ประกอบการตลาดในเรื่องปรับอัตราค่าเช่า โดยได้สร้างความเข้าใจอันดีให้กับผู้ประกอบการค้า ซึ่งทางตลาดสาขาลำพูนได้กล่าวขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้