องค์การตลาด (อต.) สาขาลำพูน ได้เข้าตรวจวัดชั่งตวง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้เข้ามาตรวจป้ายแสดงราคาสินค้า บริเวณตลาดสาขาลำพูน และตลาดสาขาลำพูนได้รับมอบป้าย จากศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 2 ป้ายด้วยกัน ซึ่งทางตลาดสาขาลำพูน ได้เข้าตรวจวัดชั่งตวง ประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว