วันนี้ (6 ก.พ 2566) เวลา 14.30 น. นางนรมน ใจการณ์ ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน ให้การต้อนรับ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่, นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่, นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้ามาเยี่ยมชมตลาดสาขาลำพูนและรับฟังข้อสรุปการบูรณาการ การมีส่วนร่วมระหว่างองค์การตลาดและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน และพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตลาดสาขาลำพูน