วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ได้กล่าวต้อนรับนิสิตนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาดูงานกับทางองค์การตลาด โดยทางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งแผนการฝึกงานของนิสิตนักศึกษานี้ขึ้นมา ซึ่งทางองค์การตลาด ได้นำนักศึกษาทั้งหมด 13 คน จากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้นำคณะนักศึกษา ศึกษาท่องเที่ยววิถีชุมชน ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา โดยออกเดินทางทางเรือยนต์ ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และฟังประวัติความเป็นมาของวัดศรีสุดารามวรวิหาร (ชีปะขาว) และวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เรือพระราชพิธี และเยี่ยมชมตลาดปากคลองตลาด เป็นต้น โดยนักศึกษาทุกคนให้ความสนใจและตั้งใจในการที่จะเรียนรู้ มีความสนุกสนานและเป็นกันเองในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้