วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย Farm Manager บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต จากเกษตรกรกลุ่มเปราะบาง กลุ่มชนชาติพันธุ์และผู้พ้นโทษ ผู้เพาะปลูกฟักทอง ในพื้นที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ บนเนื้อที่กว่า 11 ไร่ ซึ่งถึงกำหนดระยะเก็บเกี่ยวในวันที่ 6 ก.พ. 2566 เพื่อจัดส่งเข้าโรงคัด กระจายต่อไปยังคลังสินค้าศูนย์วิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านควาย จ.สุพรรณบุรี และจำหน่ายไปยัง บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)