ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสังกัดองค์การตลาด (ขยายเวลาถึงวันที่ 8 พ.ค. 2562)

  • ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
  • ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)(ขยายเวลาถึงวันที่ 8 พ.ค. 2562)
  • (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
  •