ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาด (ระดับ 10)

  • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาด (ระดับ 10)(ดาวน์โหลดรายละเอียด)
  •