ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 1 อัตรา

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 1 อัตรา