ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อได้รับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง หัวหน้าแผนกการเงิน นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 และ(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 1 อัตรา

 

ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล 1 อัตรา

 


ดาวน์โหลด

ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล