ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล 1 อัตรา

 


ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล