ราคาสินค้าในสังกัดองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) The Market Organization under the Ministry of the Interior ( MO . )สถานที่ตั้ง 51/47 สวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ :02-0249270-74โทรสาร :0-2024-9277