ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 118 ปี โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี จากนั้น เข้าชมนิทรรศการ “นวัตกรรมกรมที่ดินสู่ไทยแลนด์ 4.0” รับฟังเสวนา “เทคโนโลยีการรังวัดด้วยดาวเทียมและระบบสารสนเทศ” ปรึกษาปัญหาที่ดิน