อต. เปิดจุดรับสมัคร “เราชนะ” กลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ 🚕🚕 องค์การตลาด เปิดจุดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ #เราชนะ กรณีพิเศษ เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่