ร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตตลิ่งชันและภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป 7 กลุ่มเสี่ยงโรคและหญิงตั้งครรภ์ ผู้พักอาศัยในพื้นที่ขององค์การตลาดและบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย