ปี พ.ศ.

องค์การตลาด อต. วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทยกำหนดบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพร พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด

องค์การตลาด อต. วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการองค์การตลาด มอบหมาย นายลิขิต สร้อยสนธิ์ เลขานุการองค์การตลาด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร ปลัดอำเภอแก่งคอย ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งภายในงานดังกล่าว องค์การตลาดได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จัดมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย Green Market by AORTOR กระจายและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งตรงจากผู้ประกอบการถึงมือผู้บริโภค เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและการแข่งขันที่ยั่งยืน

องค์การตลาด อต. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:15 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน

องค์การตลาด อต. วันที่ 1 เม.ย.2562 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การตลาด เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 127 ปี กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2562 วันที่ 18 เม.ย.2562 เวลา 06.30 น. ขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องค์การตลาด อต. วันที่ 1 ม.ค.2562 เวลา 08:30 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารส่วนราชการระดับกรม และผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2562 ในสมุดลงนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเนื่องในเทศกาลปีใหม่