ปี พ.ศ.

 

องค์การตลาด อต. วันที่ 3 ก.ย.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด เป็นประธานเปิดการอบรม CG/KM Day ขององค์การตลาด ประจำปี 2561 เรื่อง “เสริมสร้างความสัมพันธ์ มุ่งมั่นสู่ ISO 26000” โดยมี นางสาวกอบกุล โมทนา กรรมการองค์การตลาด ประธานอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, นายกฤดิธาดา จารุสกุล กรรมการองค์การตลาด อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และนางปานจิต จินดากุล อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด เข้าร่วมการอบรมฯ