ปี พ.ศ.

วันฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทุกหน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน โดยองค์การตลาด ตลาดสาขาลำพูน ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต อาหารและอาชีพชาวอุโมงค์ จังหวัดลำพูน โดยบูรณาการระหว่างองค์การตลาด กับกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดลำพูน ได้จัด นิทรรศการนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม2566 ตั้งเวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น.

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ฮักแม่วาง มีนายวิเชียร ศรีวิชัย เป็นประธานเครือข่าย โดยมี นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อตกลงฯ และนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นสักขีพยาน หลังจากนั้น ได้ทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ เตือนภัย/เฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารปลอดภัย คุ้มครองสุขภาพชุมชน บริเวณชั้น 2 ตลาดสาขาลำพูน

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นำโดยนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การตลาด ร่วมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

องค์การตลาด (อต.) ผนึก 4 หน่วยงาน จับมือร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า Otop ยกระดับสินค้าเกษตรไทยโดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ.สโมสรราชพฤกษ์ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม โดยมีนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. นายพงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ กรรมการบริษัท ดาร์วินเทค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การตลาด ต่อยอดภารกิจด้านการส่งเสริมการเพาะปลูก สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เข้าสนับสนุนภารกิจด้านการตลาด ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา พาหน่วยงานภาคีภาคเอกชน ที่ดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป เพื่อจำหน่ายไปยังร้านอาหารและกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล เข้าตรวจประเมินศักยภาพการเพาะปลูก ความพร้อมด้านการควบคุมคุณภาพก่อนส่งถึงมือลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมองค์การตลาด ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ นำโดยฝ่ายติดตามและประเมินผล จัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานขององค์การตลาดประจำปีบัญชี 2566 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566 และตัวชี้วัดร่วมเพื่อให้รัฐวิสาหกิจทราบและถือปฏิบัติในการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานตามระบบผลการดำเนินตามตัวชี้วัดรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหารองค์การตลาด หัวหน้าฝ่าย และพนักงานองค์การตลาดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าไปประชุมที่ตลาดสาขาลำพูน เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2566 องค์การตลาด (อต.) สาขาลำพูน ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด และนายศุภโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด ได้เข้ามาประชุมพนักงานและช่วยเหลือแนะนำตลาดสาขาลำพูน ในการเพิ่มรายได้ การบริหารจัดการพื้นที่ การจัดทำ Layout ตลาดนัด ตลาดโต้รุ้ง และวางแผนผังตลาดชั้นล่าง ประชุมผู้ประกอบการตลาดในเรื่องปรับอัตราค่าเช่า โดยได้สร้างความเข้าใจอันดีให้กับผู้ประกอบการค้า ซึ่งทางตลาดสาขาลำพูนได้กล่าวขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้