ปี พ.ศ.

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกและผลิต นำผู้ประกอบการ SMES กว่า 16 แบรนด์ตีตลาดตุรกี เสริมทัพความรู้-ช่องทางส่งออก เล็งร่วมสร้าง ตลาดไทย ในเมืองท่องเที่ยวเพื่อวางจำหน่ายสินค้าอย่างยั่งยืนและขยายตลาดส่งออกต่อไป วันที่ 16 มิถุนายน 2565 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จัดการนำเสนอส่งออกสินค้าจำหน่ายไปยังประเทศตุรกี ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่องค์การตลาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสานนโยบาย กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกจากโครงการ ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก (AORTOR Global Marketing)

 

 

องค์การตลาดจัดประชุมผู้บริหารองค์การตลาด ณ ตลาดสาขาตลิ่งชัน วันที่ 13 มิถุนายน 2565 องค์การตลาดจัดประชุมผู้บริหารองค์การตลาด ณ ตลาดสาขาตลิ่งชัน เพื่อชี้แจงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตลาดสาขาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การประชุมในครั้งนี้มีการเยี่ยมชมการปฎิบัติงานจริงของตลาดสาขาตลิ่งชัน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของตลาดสาขาตลิ่งชัน รายงานแผนการปิดช่องว่าง GAP ด้าน Core Business Enables หารือแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน

 

 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 -17.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนประสานขอรถโมบายเคลื่อนที่ของของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาบริการตั้งจุดตรวจสารตกค้างในอาหารประเภทตลาดสดน่าชื้อ ตลาดนัดน่าชื้อ ตลาดริมบาทวิถี ณ ตลาดสาขาลำพูน โดยได้รับความร่ววมมือจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ให้ความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการตามแผนการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารครั้งที่ 2

 

 

อต.จัดประชุมหารือแนวทางการระบายสินค้าเกษตรล้นตลาด วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือปัญหาอุปสรรคสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากและสินค้ามีราคาตกต่ำ อีกทั้งปัจจุบันประสบปัญหาด้านการส่งออกเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีคณะผู้บริหารขององค์การตลาดเข้าร่วมประชุม เบื้องต้นองค์การตลาดได้หารือแนวทางเชื่อมโยงความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายเพื่อหาช่องทางการระบายสินค้ารวมถึงแนวทางการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

 

 

นายวิทยา​ ทรัพย์เย็น​ รองผู้อำนวยการ​ ทำการแทนผู้อำนวยการ​องค์การตลาด พร้อมด้วย​ นายศุภาโชติ​ มะหลีแก้ว​ เลขานุการ​ องค์การตลาด​ เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ​ กัญชง​ กัญชา​ จึงได้ลงพื้นที่​เพื่อศึกษาดูงาน​โครงการ​ พัฒนาศูนย์เรียนรู้​ กัญชาทางการแพทย์และเศรษฐกิจ​สุขภาพ​ ต.โนนสมบูรณ์​ อ.เมือง​ จ.บึงกาฬ​ เมื่อวันที่​ 13​ มีนาคม​ 2565​ เพื่อนำมาต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร​ รวมถึงรายได้จากการดำเนินธุรกิจใหม่ให้กับองค์การตลาด​ โดยในระยะแรกวางBusiness Model ให้ตอบโจทย์​ 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก​ คือ​ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ได้รับใบอนุญาตเพาะปลูก​ เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์​ สุขภาพ​ และการตลาด​ B2B

 

 

ตรุษจีนสวนผัก สักการะเสริมมงคล 2565 ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 09.09 น. ณ องค์การตลาด ซอยสวนผัก 4 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมคณะผู้แทนผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าพ่อเซียมซือกง ศาลปู่ชัยมงคล และศาลตายาย เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ตลอดจนแสดงเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทาง ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมานาน