ปี พ.ศ.

องค์การตลาด อต. วันที่ 1 ม.ค.2562 เวลา 08:30 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารส่วนราชการระดับกรม และผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2562 ในสมุดลงนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเนื่องในเทศกาลปีใหม่