องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) (สำนักงานใหญ่)

 


The Market Organization under the Ministry of the Interior ( MO . )

 

สถานที่ตั้ง : 51/47 สวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
E-Mail กลางองค์การตลาด: market-organization@mo.or.th
โทรศัพท์ : 02-0249270-4
โทรสาร : 0-2024-9277-8
เวลาทำการ : เปิดดำเนินการวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 16.30 น.
Location : 2016 Market Organization (MO) 51/47 SuanPhak Road, Soi 4, Talingchan Bangkok 10170 Thailand
Phone : Tel: 02-0249270-4
Fax : 0-2024-9277-8