องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) (สำนักงานใหญ่)

 


The Market Organization under the Ministry of the Interior ( MO . )

 

สถานที่ตั้ง : 51/47 สวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
E-Mail กลางองค์การตลาด: market-organization@mo.or.th
โทรศัพท์ : 02-0249270-74
โทรสาร : 0-2024-9277
เวลาทำการ : เปิดดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
Location : © 2016 Marketing Organization, Ministry of Interior 51/47 SuanPhak Road, Soi 4, Talingchan Bangkok 10170 Thailand
Phone : Tel: 02-0249270-74
Fax : 0-2024-9277