ตลาดกลางเกษตรกร เมืองลำพูน จ.ลำพูน

 

จัดตั้งและเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2536 และมีพิธีเปิดตลาด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2537 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์) ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน บ้านป่าแห้ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บนที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่

 

ระยะที่ 1 เป็นการสร้างอาคารและสถานที่ ด้วยงบประมาณลงทุนขององค์การตลาด จำนวน 11,040,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย อาคารตลาด 2 ชั้น 1 หลัง จัดเป็นแผงตลาดหรือสถานที่ให้เช่าเพื่อประกอบการค้าขนาด 2.50 X 2.50 เมตร ดังนี้


3.1) ชั้นล่าง จำนวน 136 แผง
3.2) ชั้นบน จำนวน 75 แผง
3.3) ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง
3.4) สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่ สุขาตลาด บ้านพัก ถนน ท่อระบายน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ และลานจอดรถ
3.5) มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ระยะที่ 2 เป็นการสร้างอาคารตลาดสดบริเวณด้านหลังของพื้นที่ ด้วยงบประมาณเงินลงทุนขององค์การตลาด จำนวน 1,270,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยอาคารตลาดชั้นเดียว 2 หลัง แผงตลาดหรือสถานที่ให้เช่าเพื่อประกอบการค้า จำนวน 1 หลัง จำนวน 106 แผง เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2537 เป็นต้นมา

 

สถานที่ตั้ง : 345 หมู่7 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150
E-Mail : pr_lumphun@mo.or.th
โทรศัพท์ : 053-982-473
โทรสาร : 053-982-472
เวลาทำการ : เปิดดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.