ตลาดกลางเกษตรกร อ.หนองม่วง

 

สถานที่ตั้ง : 516/9 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
E-Mail : pr_nongmuang@mo.or.th
โทรศัพท์ : 036-431-991
โทรสาร : 036-431-991
เวลาทำการ : เปิดดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.