ตลาดกลางเกษตรกร อ.หนองม่วง

 

จัดตั้งและเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2522 ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี บนที่ดินขององค์การตลาดฯ ที่ประชาชนบริจาคให้ เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน ก่อสร้างเป็นอาคารตลาดใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง ด้วยงบประมาณขององค์การตลาด จำนวน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย


2.1) แผงตลาดหรือสถานที่ให้เช่าประกอบการค้าแบบถาวร 228 แผง
2.2) แผงตลาดชั่วคราว 58 แผง
2.3) มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.4) จัดตลาดนัดสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคทุกวันศุกร์
2.5) มีสถานที่จอดรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด

 

สถานที่ตั้ง : 516/9 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
E-Mail : pr_nongmuang@mo.or.th
โทรศัพท์ : 036-431-991
โทรสาร : 036-431-991
เวลาทำการ : เปิดดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.