ตลาดผักและผลไม้ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร

 

สถานที่ตั้ง : 26-28 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
E-Mail : pr_pakklong@mo.or.th
โทรศัพท์ : 02-221-4865
โทรสาร : 02-221-6468
เวลาทำการ : เปิดดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.