ตลาดผักและผลไม้ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร

 

จัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2496 พร้อมกับการจัดตั้งองค์การตลาด ตั้งอยู่บริเวณปากคลองตลาด ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร บนที่ดินขององค์การตลาด เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา เป็นตลาดกลางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน 4 ชั้น 1 หลัง อาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น 1 หลัง อาคารสำนักงานเดิม 2 ชั้น 1 หลัง อาคารตลาด 14 หลัง มีแผงตลาดหรือสถานที่ให้เช่าประกอบการค้า จำนวน 1,513 แผง โดยมีการจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเภทสินค้า


1.1) ผู้เช่าประกอบการค้า 665 ราย
1.2) ท่าเรือขนถ่ายสินค้า 1 ท่า
1.3) ถนนและลานจอดรถภายในตลาด
1.4) มีหน่วยบริการขนส่งสินค้าภายใน (ปฏิบัติงานด้วยรถเข็น)
1.5) มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

สถานที่ตั้ง : 26-28 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
E-Mail : pr_pakklong@mo.or.th
โทรศัพท์ : 02-221-4865
โทรสาร : 02-221-6468
เวลาทำการ : เปิดดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.