ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565 )
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 26 กันยายน  2565 )

 • ประกาศองค์การตลาด เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (M65070015256) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 )
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (E65070015156) องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565)
 • รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่12 ตุลาคม พศ 2564
 • ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย องค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศแผนการจัดจ้าง องค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 <เพิ่มเติม>
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศแผนการจัดจ้าง องค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศแผนการจัดจ้าง องค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 <เพิ่มเติม>
 • ประกาศแผนการจัดจ้าง องค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 <ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน>
 • ประกาศแผนการจัดจ้าง องค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 <เพิ่มเติม ครั้งที่ 2>
 • ประกาศแผนการจัดจ้าง องค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 <เพิ่มเติม ครั้งที่ 3>
 • ประกาศแผนการจัดจ้าง องค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 <เพิ่มเติม ครั้งที่ 4>


 •