ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563