สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 หน่วยงานองค์การตลาดสำนักงานใหญ่ (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 หน่วยงานองค์การตลาดสาขาบางคล้า (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 หน่วยงานองค์การตลาดสำนักงานใหญ่ (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 27 เมษายน 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 หน่วยงานองค์การตลาดสาขาบางคล้า (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 27 เมษายน 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 หน่วยงานองค์การตลาดสาขาลำพูน(ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 27 เมษายน 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยงานองค์การตลาดสำนักงานใหญ่ (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยงานองค์การตลาดสาขาบางคล้า (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 หน่วยงานองค์การตลาดสำนักงานใหญ่ (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 หน่วยงานองค์การตลาดสาขาตลิ่งชัน (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 หน่วยงานองค์การตลาดสาขาหนองม่วง
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 หน่วยงานองค์การตลาดสาขาบางคล้า
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 หน่วยงานองค์การตลาดสาขาลำพูน
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 หน่วยงานองค์การตลาดสำนักงานใหญ่
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานองค์การตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานองค์การตลาดสาขาบางคล้า
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานองค์การตลาดสาขาหนองม่วง
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานองค์การตลาดสาขาลำพูน
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานองค์การตลาด สำนักงานใหญ่
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 หน่วยงานองค์การตลาด สำนักงานใหญ่
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 หน่วยงานองค์การตลาด สาขาลำพูน
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 หน่วยงานองค์การตลาด สาขาหนองม่วง
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 หน่วยงานองค์การตลาด สาขาบางคล้า
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 หน่วยงานองค์การตลาด สาขาหนองม่วง
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 หน่วยงานองค์การตลาด สำนักงานใหญ่
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาลำพูน(ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565)

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาบางคล้า(ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565)

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาหนองม่วง(ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565)

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สำนักงานใหญ่(ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565)

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2565)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565)

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 สำนักงานใหญ่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 สาขาลำพูน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565)

   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม  2565)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาลำพูน
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สำนักงานใหญ่
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาบางคล้า
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาหนองม่วง
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาลำพูน
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สำนักงานใหญ่
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาบางคล้า
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาหนองม่วง
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤจิกายน2564

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายนประจำปีงบประมาณ 2564
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาลำพูน
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน หน่วยงาน องค์การตลาด สำนักงานใหญ่
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาหนองม่วง

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคมประจำปีงบประมาณ 2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาบางคล้า
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาลำพูน
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม หน่วยงาน องค์การตลาด สำนักงานใหญ่
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาหนองม่วง

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม หน่วยงาน องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563