ประกาศรับสมัคร


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

   

  1. ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด ตำแหน่งนิติกร ระดับ 4
  2. ประกาศองค์การตลาด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
  3.ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาด (ระดับ 10)(ดาวน์โหลดรายละเอียด)(จำนวน 1 อัตรา)
  4.ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการตลาด ระดับ 4(จำนวน 2 อัตรา)