ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 1. ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการองค์การตลาด เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาด
 2. (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566) เวลา 11.20 น.
 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การตลาด ในตำแหน่งผู้จัดการตลาดสาขาบางคล้า (นักบริหารตลาด 7)
 4. (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565)
 5. ประกาศองค์การตลาดเรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานองค์การตลาดผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการองค์การตลาด ระดับ 9
 6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยใน ตำแหน่งหัวหน้าแผนกกิจการพิเศษ และ หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
  (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563)

 7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยประจำปี 2562 นักบริหารตลาดระดับ 7 และ ระดับ 5 จำนวน 2 อัตรา

 8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยประจำปี 2562 นักจัดการงานทั่วไประดับ 5 จำนวน 1 อัตรา

 9. ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด ตำแหน่งนิติกร ระดับ 4

 10. ประกาศองค์การตลาด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

 11. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาด (ระดับ 10)(ดาวน์โหลดรายละเอียด)(จำนวน 1 อัตรา)

 12. ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการตลาด ระดับ 4(จำนวน 2 อัตรา)