ประกาศรับสมัคร


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

   

 1. ประกาศองค์การตลาดเรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานองค์การตลาดผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการองค์การตลาด ระดับ 9
 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยใน ตำแหน่งหัวหน้าแผนกกิจการพิเศษ และ หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
  (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563)

 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยประจำปี 2562 นักบริหารตลาดระดับ 7 และ ระดับ 5 จำนวน 2 อัตรา

 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยประจำปี 2562 นักจัดการงานทั่วไประดับ 5 จำนวน 1 อัตรา

 5. ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด ตำแหน่งนิติกร ระดับ 4

 6. ประกาศองค์การตลาด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

 7. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาด (ระดับ 10)(ดาวน์โหลดรายละเอียด)(จำนวน 1 อัตรา)

 8. ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการตลาด ระดับ 4(จำนวน 2 อัตรา)