ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสังกัดองค์การตลาด

  • ตำแหน่ง นักการตลาด ระดับ 4 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
  • (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
  •