ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร (ระดับ 4)

  • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร (ระดับ 4)(ดาวน์โหลดรายละเอียด)
  •