8 ม.ค.2561 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก